GDP bình quân đầu người của Argentina

GDP bình quân đầu người của Argentina vào năm 2022 là 13,650.60 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Argentina tăng 2,999.74 USD/người so với con số 10,650.86 USD/người trong năm 2021.

Ước tính GDP bình quân đầu người Argentina năm 2023 là 17,495.20 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Argentina và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Argentina được ghi nhận vào năm 1983 là 3,727.05 USD/người, trải qua khoảng thời gian 39 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 13,650.60 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 14,613.04 USD/người vào năm 2017.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Argentina giai đoạn 1983 - 2022

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Argentina giai đoạn 1983 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1983 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2017 là 14,613.04 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1989 là 2,382.34 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Argentina qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Argentina giai đoạn (1983 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202213,651
202110,651
20208,501
20199,964
201811,795
201714,613
201612,790
201513,789
201412,335
201313,080
201213,083
201112,849
201010,386
20098,184
20088,978
20077,211
20065,891
20055,087
20044,258
20033,333
20022,579
20017,169
20007,667
19997,735
19988,251
19978,177
19967,690
19957,384
19947,464
19936,957
19926,815
19915,731
19904,331
19892,382
19884,005
19873,493
19863,454
19852,919
19843,787
19833,727

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Syria42153711,3051861960-2021
Iraq5,9374,77110,217231960-2022
Tuvalu5,2225,3735,3739611990-2022
Slovakia21,25721,76821,7682,4061990-2022
Mozambique5585046901961991-2022
Benin1,3031,3611,361901960-2022
Tây Ban Nha29,67530,48935,5113961960-2022
Chad7176861,0181041960-2022
Ai Cập4,2953,8874,2951611965-2022
Guinea1,5151,1891,5153211986-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm