Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

9,2210,2012,68%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

34.31832.15540.640USD/người2008 - 2018

GDP

2.073.901.988.8781.946.570.340.3412.390.729.163.615USD2008 - 2018

GNP

2.093.309.288.8071.954.789.994.6092.368.870.367.658USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

606.703.929.060549.963.171.402663.510.180.167USD2008 - 2018

Xuất khẩu

658.594.046.157606.649.836.029658.594.046.157USD2008 - 2018