Xuất khẩu Quần đảo Cayman

Xuất khẩu của Quần đảo Cayman vào năm 2020 là 3.37 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Xuất khẩu Quần đảo Cayman giảm 755.40 triệu USD so với con số 4.13 tỷ USD trong năm 2019.

Ước tính Xuất khẩu Quần đảo Cayman năm 2021 là 2.76 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Cayman và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Xuất khẩu của Quần đảo Cayman được ghi nhận vào năm 2017 là 3.82 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 3 năm, đến nay giá trị Xuất khẩu mới nhất là 3.37 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 4.13 tỷ USD vào năm 2019.

Biểu đồ Xuất khẩu của Quần đảo Cayman giai đoạn 2017 - 2020

Quan sát Biểu đồ Xuất khẩu của Quần đảo Cayman giai đoạn 2017 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2017 - 2020 chỉ số Xuất khẩu:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 4.13 tỷ USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2020 là 3.37 tỷ USD

Bảng số liệu Xuất khẩu của Quần đảo Cayman qua các năm

Bảng số liệu Xuất khẩu của Quần đảo Cayman giai đoạn (2017 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămXuất khẩu
20203,372,493,490
20194,127,896,512
20183,958,935,836
20173,824,175,297

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh Xuất khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Mông Cổ11,155,726,1168,950,037,97611,155,726,116381,224,5521981-2022
Azerbaijan47,274,117,64725,487,647,05947,274,117,647294,957,7291990-2022
Ả Rập Saudi445,881,592,320286,501,609,065445,881,592,3201,998,980,6671968-2022
Kuwait72,581,299,09779,460,231,954130,069,015,7751,419,599,4321965-2019
Hà Lan946,333,742,193866,013,099,702946,333,742,19313,972,084,3101969-2022
Áo292,375,700,457268,174,561,562292,375,700,4574,210,936,2271970-2022
Iceland13,073,622,6299,559,019,91013,073,622,629233,403,4091970-2022
Lithuania61,639,412,24753,483,244,79161,639,412,2472,923,572,2251995-2022
Oman46,324,248,89535,719,888,94759,385,175,55336,177,5521967-2021
Seychelles1,770,419,0711,434,909,6161,770,419,0718,673,0041976-2022
[+]

Đơn vị: USD

Xuất khẩu là gì?

Thống kê dữ liệu Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (theo giá đô la Mỹ hiện tại) Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác được cung cấp cho phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng. Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm