Xuất khẩu Kosovo

Xuất khẩu của Kosovo vào năm 2022 là 3.62 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Xuất khẩu Kosovo tăng 473.54 triệu USD so với con số 3.14 tỷ USD trong năm 2021.

Ước tính Xuất khẩu Kosovo năm 2023 là 4.16 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Kosovo và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Xuất khẩu của Kosovo được ghi nhận vào năm 2008 là 890.78 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 14 năm, đến nay giá trị Xuất khẩu mới nhất là 3.62 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 3.62 tỷ USD vào năm 2022.

Biểu đồ Xuất khẩu của Kosovo giai đoạn 2008 - 2022

Quan sát Biểu đồ Xuất khẩu của Kosovo giai đoạn 2008 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2008 - 2022 chỉ số Xuất khẩu:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 3.62 tỷ USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2008 là 890.78 triệu USD

Bảng số liệu Xuất khẩu của Kosovo qua các năm

Bảng số liệu Xuất khẩu của Kosovo giai đoạn (2008 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămXuất khẩu
20223,618,019,375
20213,144,483,737
20201,674,245,990
20192,315,619,066
20182,289,052,674
20171,962,420,047
20161,592,308,569
20151,413,505,663
20141,664,384,745
20131,549,385,413
20121,511,407,640
20111,582,361,981
20101,157,989,630
2009964,444,290
2008890,783,653

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh Xuất khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Cộng hòa Síp27,799,028,87926,360,408,23527,799,028,879173,853,0631975-2022
Cape Verde912,026,271490,082,3181,051,880,07224,288,3141980-2022
Lesotho1,081,134,7061,091,541,7401,273,857,5614,059,9981960-2022
Mauritius7,337,266,9915,076,285,4357,337,266,991357,403,4371976-2022
Georgia13,111,621,7688,045,446,64513,111,621,768412,452,3561990-2022
Bangladesh59,284,169,08244,385,395,32359,284,169,082356,841,0001960-2022
Nga631,550,509,308549,136,981,819631,550,509,30868,740,740,7411989-2022
Jordan16,319,718,31015,235,211,26816,319,718,310553,341,5871976-2019
Costa Rica28,089,753,62123,500,424,06928,089,753,621102,289,8461960-2022
[+]

Đơn vị: USD

Xuất khẩu là gì?

Thống kê dữ liệu Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (theo giá đô la Mỹ hiện tại) Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác được cung cấp cho phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng. Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm