Xuất khẩu Ethiopia

Xuất khẩu của Ethiopia vào năm 2021 là 8.45 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Xuất khẩu Ethiopia tăng 775.65 triệu USD so với con số 7.67 tỷ USD trong năm 2020.

Ước tính Xuất khẩu Ethiopia năm 2022 là 9.30 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ethiopia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Xuất khẩu của Ethiopia được ghi nhận vào năm 2011 là 5.33 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 11 năm, đến nay giá trị Xuất khẩu mới nhất là 8.45 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 8.45 tỷ USD vào năm 2021.

Biểu đồ Xuất khẩu của Ethiopia giai đoạn 2011 - 2021

Quan sát Biểu đồ Xuất khẩu của Ethiopia giai đoạn 2011 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2011 - 2021 chỉ số Xuất khẩu:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 8.45 tỷ USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2011 là 5.33 tỷ USD

Bảng số liệu Xuất khẩu của Ethiopia qua các năm

Bảng số liệu Xuất khẩu của Ethiopia giai đoạn (2011 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămXuất khẩu
20218,448,635,570
20207,672,983,061
20197,615,437,261
20187,055,599,390
20176,238,595,145
20165,804,111,647
20156,047,701,985
20146,474,164,234
20135,948,437,727
20125,962,716,169
20115,331,910,670

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh Xuất khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Malta......26,174,571,260110,771,0691970-2021
Liên bang Micronesia......142,584,4003,600,0001983-2021
Bangladesh......45,993,821,195356,841,0001960-2021
Belarus......51,744,692,3356,000,000,0001990-2021
Angola......69,924,162,3306,736,804,0522000-2021
Đông Timor......2,313,517,06232,945,2142000-2021
Hàn Quốc......761,244,269,13197,763,3041960-2021
Yemen......9,929,334,0001,308,592,2912010-2018
Ba Lan......393,471,089,36032,643,711,3401995-2021
Ai Cập......53,800,000,000700,000,0001965-2021
[+]

Đơn vị: USD

Xuất khẩu là gì?

Thống kê dữ liệu Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (theo giá đô la Mỹ hiện tại) Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác được cung cấp cho phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng. Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm