Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

5,505,2213,30%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

1.5321.8272.615USD/người2008 - 2018

GDP

50.499.920.31859.159.949.23181.847.410.182USD2008 - 2018

GNP

52.023.020.24960.374.549.49383.307.111.773USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

19.561.908.55214.126.091.45219.561.908.552USD2008 - 2018

Xuất khẩu

14.700.073.46412.897.516.78115.343.714.297USD2008 - 2018