Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

7,947,9613,40%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

17.27816.43717.278USD/người2008 - 2018

GDP

59.596.885.02456.488.991.83159.596.885.024USD2008 - 2018

GNP

55.472.906.96553.127.324.50655.472.906.965USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

11.316.243.36310.357.158.49815.167.942.861USD2008 - 2018

Xuất khẩu

12.517.888.05712.105.078.63613.474.880.883USD2008 - 2018