Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

1,791,743,68%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

643632739USD/người2008 - 2018

GDP

27.476.945.52625.995.031.85027.476.945.526USD2008 - 2018

GNP

26.607.647.51325.379.539.26226.685.152.921USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

7.780.669.1406.588.731.5537.919.426.123USD2008 - 2018

Xuất khẩu

5.349.653.2664.714.437.1515.349.653.266USD2008 - 2018