Tỷ lệ thất nghiệp Mozambique


Warning: Undefined array key 2014 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263

Tỷ lệ thất nghiệp của Mozambique vào năm 2015 là 3.43% theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Tỷ lệ thất nghiệp Mozambique tăng 3.43 điểm phần trăm so với con số 0.00% trong năm 2014.

Số liệu Tỷ lệ thất nghiệp của Mozambique được ghi nhận vào năm 1997 là 2.70%, trải qua khoảng thời gian 18 năm, đến nay số liệu Tỷ lệ thất nghiệp mới nhất là 3.43%. Tỷ lệ thất nghiệp Mozambique đạt đỉnh cao nhất là 3.43% vào năm 2015.

Biểu đồ Tỷ lệ thất nghiệp của Mozambique giai đoạn 1997 - 2015

Quan sát Biểu đồ Tỷ lệ thất nghiệp của Mozambique giai đoạn 1997 - 2015 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1997 - 2015 chỉ số Tỷ lệ thất nghiệp:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2015 là 3.43%
  • có tỷ lệ thấp nhất vào năm 1997 là 2.70%

Bảng số liệu Tỷ lệ thất nghiệp của Mozambique qua các năm

Bảng số liệu Tỷ lệ thất nghiệp của Mozambique giai đoạn (1997 - 2015) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămTỷ lệ thất nghiệp
20153.43%
20140.00%
20130.00%
20120.00%
20110.00%
20100.00%
20090.00%
20080.00%
20070.00%
20060.00%
20050.00%
20040.00%
20030.00%
20020.00%
20010.00%
20000.00%
19990.00%
19980.00%
19972.70%

Đơn vị: %

Các số liệu liên quan


Warning: Undefined array key 2014 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263

So sánh Tỷ lệ thất nghiệp với các nước khác


Warning: Undefined array key 2018 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263

Warning: Undefined array key 2017 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263

Warning: Undefined array key 2018 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263

Warning: Undefined array key 2013 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263

Warning: Undefined array key 2019 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263
Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
New Zealand3.30%3.78%10.67%3.30%1986-2022
Lebanon11.30%11.30%6.36%1997-2019
Burkina Faso4.70%6.48%1.30%1985-2018
Lesotho16.88%37.94%10.00%1986-2019
Malaysia3.93%4.64%8.29%2.45%1982-2022
Jamaica5.19%6.50%35.51%4.99%1969-2021
Yemen13.47%17.82%8.34%1994-2014
Bolivia3.55%5.09%20.32%2.02%1971-2022
Cộng hòa Dân chủ Congo1.47%4.49%1.47%2005-2020
Áo4.99%6.46%6.46%1.20%1969-2022
[+]

Đơn vị: %

Tỷ lệ thất nghiệp là gì?

Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ người trong độ tuổi lao động không có việc làm, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Nó là một chỉ số thay đổi chậm, có nghĩa là nó thường tăng hoặc giảm so với sự biến động của việc thay đổi điều kiện kinh tế. Khi nền kinh tế trong tình trạng suy thoái và việc làm rất khan hiếm, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên. Khi nền kinh tế đang phát triển với tốc độ ổn định và công việc tương đối dồi dào, tỷ lệ này có thể sẽ giảm. Cách tính tỷ lệ thất nghiệp thông dụng nhất là theo công thức U3. Nó định nghĩa những người thất nghiệp là những người sẵn sàng làm việc, và họ đã tích cực tìm việc trong vòng bốn tuần gần nhất nhưng chưa có việc làm. Những người có việc làm tạm thời, bán thời gian hoặc toàn thời gian đều được coi là có việc làm, kể cả những người làm việc tại nhà. Để tính tỷ lệ thất nghiệp, ta lấy số người thất nghiệp chia cho lực lượng lao động của một quốc gia, bao gồm cả những người đang thất nghiệp. Tỷ lệ này được biểu thị bằng phần trăm. U3 = (Người thất nghiệp / Lực lượng lao động) * 100 Nhiều người muốn làm việc nhưng không thể (ví dụ người khuyết tật), không được coi là thất nghiệp theo khái niệm này. Vì họ không được xếp vào lực lượng lao động của một quốc gia. Một số nhà phê bình cho rằng cách tiếp cận này không hợp lý. U3 cũng bị chỉ trích vì không phân biệt giữa những công việc tạm thời, bán thời gian và toàn thời gian....

Xem thêm