Tỷ lệ Lạm phát của Guinea Xích đạo

Tỷ lệ Lạm phát của Guinea Xích đạo vào năm 2020 là 4.77% theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Tỷ lệ Lạm phát Guinea Xích đạo tăng 3.53 điểm phần trăm so với con số 1.24% trong năm 2019.

Ước tính Tỷ lệ Lạm phát Guinea Xích đạo năm 2021 là 18.35% nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Guinea Xích đạo và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Tỷ lệ Lạm phát của Guinea Xích đạo được ghi nhận vào năm 1986 là -17.64%, trải qua khoảng thời gian 35 năm, đến nay giá trị Tỷ lệ Lạm phát mới nhất là 4.77%. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 31.84% vào năm 1994.

Biểu đồ Tỷ lệ Lạm phát của Guinea Xích đạo giai đoạn 1986 - 2020

Quan sát Biểu đồ Tỷ lệ Lạm phát của Guinea Xích đạo giai đoạn 1986 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1986 - 2020 chỉ số Tỷ lệ Lạm phát:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 1994 là 31.84%
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1986 là -17.64%

Bảng số liệu Tỷ lệ Lạm phát của Guinea Xích đạo qua các năm

Bảng số liệu Tỷ lệ Lạm phát của Guinea Xích đạo giai đoạn (1986 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămTỷ lệ Lạm phát
20204.77%
20191.24%
20181.35%
20170.75%
20161.41%
20151.68%
20144.31%
20132.95%
20123.66%
20114.81%
20107.79%
20094.69%
20086.55%
20072.80%
20064.42%
20055.63%
20044.22%
20037.32%
20027.59%
20018.83%
20004.80%
19990.37%
19987.94%
19973.02%
19964.54%
199519.87%
199431.84%
19935.45%
1992-4.28%
1991-3.43%
19900.86%
19896.17%
19882.52%
1987-13.17%
1986-17.64%

Đơn vị: %

Các số liệu liên quan

So sánh Tỷ lệ Lạm phát với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Hy Lạp...1.22%26.56%-1.74%1960-2021
UAE......12.25%-2.08%2008-2020
Indonesia...1.56%1,136.25%1.56%1960-2021
New Zealand...3.94%17.15%-0.11%1960-2021
Gabon......36.12%-11.69%1963-2020
Uganda......15.13%-0.29%1994-2020
Estonia...4.65%89.81%-0.49%1993-2021
Malaysia...2.48%17.33%-1.14%1960-2021
Guinea...12.60%34.70%4.68%2005-2021
Brazil...8.30%2,947.73%3.20%1981-2021
[+]

Đơn vị: %

Tỷ lệ Lạm phát là gì?

Tỷ lệ Lạm phát đo lường mức độ đắt đỏ của một bộ hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm Đây là một trong những thuật quen thuộc nhất trong kinh tế học. Trong nền kinh tế thị trường, giá cả hàng hóa và dịch vụ luôn có thể thay đổi. Một số giá tăng; một số giảm giá. Lạm phát xảy ra khi giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng lên trên diện rộng; điều đó có nghĩa là bạn có thể mua được ít hàng hóa hơn với cùng số tiền 100.000đ hôm nay so với ngày hôm qua. Nói cách khác, lạm phát làm giảm giá trị của tiền tệ theo thời gian. ...

Xem thêm