Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

4,874,884,92%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

82.83980.33388.416USD/người2008 - 2018

GDP

705.501.304.689678.965.423.322709.182.559.935USD2008 - 2018

GNP

708.334.623.503669.471.934.307712.234.803.786USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

376.581.110.801367.989.140.932412.218.525.459USD2008 - 2018

Xuất khẩu

461.777.344.809440.709.794.233495.206.231.663USD2008 - 2018