Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

6,846,4410,36%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

54.11253.25360.348USD/người2008 - 2018

GDP

551.031.682.226535.607.385.506579.360.671.664USD2008 - 2018

GNP

559.731.922.721543.801.459.707592.579.335.239USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

241.828.998.156223.138.268.032241.828.998.156USD2008 - 2018

Xuất khẩu

259.183.692.643242.876.804.346262.875.892.617USD2008 - 2018