Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

4,324,4014,66%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

4.1024.1054.105USD/người2008 - 2018

GDP

88.900.770.85888.019.706.80488.900.770.858USD2008 - 2018

GNP

86.489.461.05685.705.080.60586.489.461.056USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

26.789.046.56725.402.508.46926.789.046.567USD2008 - 2018

Xuất khẩu

20.256.022.00719.086.840.87020.256.022.007USD2008 - 2018