Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

5,505,5110,10%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

26.23423.45027.502USD/người2008 - 2018

GDP

54.235.484.38348.455.919.38655.589.849.128USD2008 - 2018

GNP

53.729.617.88847.579.290.85254.130.686.978USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

41.072.456.17635.446.606.95741.072.456.176USD2008 - 2018

Xuất khẩu

46.212.897.93540.158.389.97646.212.897.935USD2008 - 2018