Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

16.43415.68416.434USD/người2008 - 2018

GDP

1.590.180.4461.503.168.6901.590.180.446USD2008 - 2018

GNP

1.515.444.7221.390.231.9441.515.444.722USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

1.623.298.1471.535.355.9631.623.298.147USD2008 - 2018

Xuất khẩu

1.384.001.5111.351.236.8711.384.001.511USD2008 - 2018