Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

15.50415.06115.504USD/người2008 - 2017

GDP

1.485.994.3871.425.929.4441.485.994.387USD2008 - 2017

GNP

1.377.994.3871.342.825.9771.377.994.387USD2008 - 2017

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

1.396.842.6531.310.100.3211.396.842.653USD2008 - 2014

Xuất khẩu

1.182.039.8921.206.084.8711.206.084.871USD2008 - 2014