Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

13,4013,3217,63%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

2.0011.8112.001USD/người2008 - 2018

GDP

422.296.762375.040.174422.296.762USD2008 - 2018

GNP

424.765.918373.932.109424.765.918USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian