Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

13,4713,4215,71%2008 - 2017

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

1.9131.7721.913USD/người2008 - 2017

GDP

390.871.569354.238.109390.871.569USD2008 - 2017

GNP

393.098.003355.191.452393.098.003USD2008 - 2017

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian