Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

19.82919.06119.829USD/người2008 - 2018

GDP

1.039.875.050992.007.4031.039.875.050USD2008 - 2018

GNP

983.847.053942.114.555983.847.053USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

514.332.407518.413.111518.413.111USD2008 - 2018

Xuất khẩu

518.488.000531.193.481542.596.259USD2008 - 2018