Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

0,140,141,70%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

69.02661.26485.076USD/người2008 - 2018

GDP

192.009.340.659166.928.571.429206.224.725.275USD2008 - 2018

GNP

188.264.010.989166.509.065.934196.924.225.275USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

62.192.582.41863.475.274.72564.004.395.604USD2008 - 2018

Xuất khẩu

85.204.395.60472.397.252.747144.510.439.560USD2008 - 2018