Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

2,412,524,05%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.1032.9823.103USD/người2008 - 2018

GDP

330.910.343.611313.619.747.740330.910.343.611USD2008 - 2018

GNP

397.062.950.271377.083.186.856397.062.950.271USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

146.840.634.453128.184.663.923146.840.634.453USD2008 - 2018

Xuất khẩu

104.845.645.15897.295.183.788104.845.645.158USD2008 - 2018