Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

2,902,845,80%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

6.9476.7016.947USD/người2008 - 2018

GDP

222.237.570.742210.702.303.186222.237.570.742USD2008 - 2018

GNP

213.208.743.687200.974.944.030213.208.743.687USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

52.806.243.53448.208.666.85152.806.243.534USD2008 - 2018

Xuất khẩu

55.995.557.71951.772.932.19255.995.557.719USD2008 - 2018