Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

0,260,273,10%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

412376428USD/người2008 - 2018

GDP

9.239.513.5308.119.710.1269.239.513.530USD2008 - 2018

GNP

9.040.142.6507.942.047.1059.040.142.650USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

2.676.556.1872.373.906.7873.232.319.165USD2008 - 2018

Xuất khẩu

1.349.803.7491.292.849.0241.735.679.297USD2008 - 2018