Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

4,164,684,68%2008 - 2017

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

75.50570.890103.059USD/người2008 - 2017

GDP

398.832.000.000371.075.000.000523.502.000.000USD2008 - 2017

GNP

415.491.000.000388.918.000.000529.073.000.000USD2008 - 2017

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

131.822.000.000123.469.000.000148.719.000.000USD2008 - 2017

Xuất khẩu

141.475.000.000126.673.000.000212.250.000.000USD2008 - 2017