Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

27,3226,9633,47%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

6.3746.1278.007USD/người2008 - 2018

GDP

368.288.203.087349.268.114.387416.417.032.179USD2008 - 2018

GNP

356.648.044.716338.793.326.032405.767.040.057USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

108.877.966.27199.004.327.517123.558.937.450USD2008 - 2018

Xuất khẩu

110.144.257.121103.480.002.146126.844.544.792USD2008 - 2018