Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,383,326,89%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

9.6989.28110.922USD/người2008 - 2018

GDP

1.223.808.885.5861.158.071.006.8101.314.563.967.425USD2008 - 2018

GNP

1.191.531.685.5861.130.781.885.3511.284.076.067.030USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

502.980.529.658456.757.359.621502.980.529.658USD2008 - 2018

Xuất khẩu

480.015.559.589435.834.971.129480.015.559.589USD2008 - 2018