Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

5,005,035,21%2008 - 2017

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

10.5369.87210.536USD/người2008 - 2017

GDP

4.597.083.3044.222.767.4134.597.083.304USD2008 - 2017

GNP

4.233.832.2483.871.766.9254.233.832.248USD2008 - 2017

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

3.567.593.1223.198.212.2903.567.593.122USD2008 - 2017

Xuất khẩu

3.347.160.8423.147.546.9133.347.160.842USD2008 - 2017