Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

6,406,076,40%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

10.2249.80210.224USD/người2008 - 2018

GDP

5.272.288.4434.865.546.0265.272.288.443USD2008 - 2018

GNP

4.861.021.6374.464.339.8844.861.021.637USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

3.514.841.5553.198.227.8903.514.841.555USD2008 - 2018

Xuất khẩu

3.290.067.7783.147.553.7403.299.197.713USD2008 - 2018