Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,403,364,11%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

11.23910.11811.319USD/người2008 - 2018

GDP

354.348.422.831314.707.268.050354.348.422.831USD2008 - 2018

GNP

342.111.642.771306.253.948.720342.111.642.771USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

221.725.438.735202.821.762.890221.725.438.735USD2008 - 2018

Xuất khẩu

246.919.421.716224.668.592.709254.020.261.438USD2008 - 2018