Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

5,385,438,43%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

389357535USD/người2008 - 2018

GDP

7.064.971.1766.303.292.2648.004.000.737USD2008 - 2018

GNP

7.045.747.4916.279.445.6667.888.424.223USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

2.279.713.3952.441.651.5212.512.564.932USD2008 - 2018

Xuất khẩu

1.838.219.2951.791.105.9122.038.207.956USD2008 - 2018