Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

1,641,665,86%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

461448471USD/người2008 - 2018

GDP

12.100.459.08711.465.850.50412.100.459.087USD2008 - 2018

GNP

11.701.658.76111.112.054.66311.701.658.761USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

4.488.979.3333.576.358.4375.356.795.492USD2008 - 2018

Xuất khẩu

4.073.064.5043.350.071.7094.073.064.504USD2008 - 2018