Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

21,5821,5537,25%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

6.0845.4186.084USD/người2008 - 2018

GDP

12.672.131.05311.279.509.01412.672.131.053USD2008 - 2018

GNP

12.140.246.23510.831.820.32512.140.246.235USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

9.237.397.5917.802.343.3439.237.397.591USD2008 - 2018

Xuất khẩu

7.646.443.5756.248.858.9707.646.443.575USD2008 - 2018