Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

5,415,476,67%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

114.341104.499118.824USD/người2008 - 2018

GDP

69.487.922.61962.316.359.82469.487.922.619USD2008 - 2018

GNP

44.667.857.38144.173.443.67746.129.697.671USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

132.523.093.889118.269.876.050132.523.093.889USD2008 - 2018

Xuất khẩu

156.182.075.765139.014.969.018156.182.075.765USD2008 - 2018