Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

6,646,0117,81%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

19.09016.81019.090USD/người2008 - 2018

GDP

53.251.369.04747.544.459.55953.251.369.047USD2008 - 2018

GNP

51.469.194.36745.640.014.08751.469.194.367USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

42.421.433.14137.138.185.45842.421.433.141USD2008 - 2018

Xuất khẩu

43.821.104.50138.465.101.86843.821.104.501USD2008 - 2018