Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.0583.0183.121USD/người2008 - 2018

GDP

344.501.760336.427.500344.501.760USD2008 - 2018

GNP

398.837.860390.763.600398.837.860USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

238.857.800244.221.500264.934.500USD2008 - 2018

Xuất khẩu

87.818.10082.807.20096.061.600USD2008 - 2018