Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

17,3017,2921,14%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

7.2355.79214.383USD/người2008 - 2018

GDP

48.319.620.01338.115.981.87987.140.405.361USD2008 - 2018

GNP

48.986.079.80438.752.759.00787.845.701.210USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

28.020.955.43813.214.930.33042.464.181.804USD2008 - 2018

Xuất khẩu

29.178.725.88814.460.327.77463.183.229.814USD2008 - 2018