Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

23,4823,6037,94%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

1.3241.2331.391USD/người2008 - 2018

GDP

2.791.762.8802.578.265.3562.791.762.880USD2008 - 2018

GNP

3.130.195.9172.896.264.9133.297.516.547USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

1.904.851.2262.048.943.8352.686.796.784USD2008 - 2018

Xuất khẩu

967.978.0761.012.114.6571.230.764.223USD2008 - 2018