Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

6,206,178,98%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

8.2707.8388.270USD/người2008 - 2018

GDP

56.639.155.55653.393.799.66856.639.155.556USD2008 - 2018

GNP

54.679.003.76753.353.823.74854.679.003.767USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

22.434.335.42225.972.153.02026.922.864.587USD2008 - 2018

Xuất khẩu

13.219.500.76112.734.994.32915.248.861.833USD2008 - 2018