Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

8,227,8620,70%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

18.08915.68518.089USD/người2008 - 2018

GDP

34.849.078.08630.463.302.41435.596.016.664USD2008 - 2018

GNP

34.372.602.05430.252.547.91335.141.151.878USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

20.733.094.39218.583.731.04120.733.094.392USD2008 - 2018

Xuất khẩu

20.517.590.45318.611.389.44920.517.590.453USD2008 - 2018