Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

4.2813.9484.281USD/người2008 - 2018

GDP

7.900.268.7367.227.764.9777.900.268.736USD2008 - 2018

GNP

8.047.811.2947.421.139.4408.047.811.294USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

4.360.315.6603.796.945.9014.360.315.660USD2008 - 2018

Xuất khẩu

2.202.585.0081.926.194.4642.202.585.008USD2008 - 2018