Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

1.6251.6261.789USD/người2008 - 2018

GDP

188.284.519185.572.502190.243.322USD2008 - 2018

GNP

362.372.983363.863.427363.863.427USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

170.754.139168.748.142174.572.375USD2008 - 2018

Xuất khẩu

24.524.83131.222.12359.432.058USD2008 - 2018