Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

9,319,3110,10%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

1.7111.5681.711USD/người2008 - 2018

GDP

87.908.262.52078.757.391.33387.908.262.520USD2008 - 2018

GNP

87.180.159.47978.082.475.27687.180.159.479USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

20.223.452.24919.085.783.02720.278.669.096USD2008 - 2018

Xuất khẩu

11.582.815.55710.439.798.89911.582.815.557USD2008 - 2018