Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

5,434,8913,46%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

9.3319.03013.891USD/người2008 - 2018

GDP

170.538.870.248162.886.867.832236.634.552.078USD2008 - 2018

GNP

148.451.373.474144.738.329.266211.485.743.697USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

42.780.290.85839.079.991.23263.395.749.140USD2008 - 2018

Xuất khẩu

55.964.356.24443.714.755.37891.747.467.851USD2008 - 2018