Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

14,9415,0219,70%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

4.2484.1694.248USD/người2008 - 2018

GDP

42.290.832.15840.765.867.41942.290.832.158USD2008 - 2018

GNP

42.091.114.24540.559.802.53942.091.114.245USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

22.794.076.16422.974.047.95525.020.310.296USD2008 - 2018

Xuất khẩu

15.074.612.13014.317.665.16215.546.826.516USD2008 - 2018