Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

9,529,4416,35%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

5.3565.0615.356USD/người2008 - 2018

GDP

15.717.858.48714.781.107.82215.717.858.487USD2008 - 2018

GNP

15.097.483.70414.280.484.57515.097.483.704USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

7.169.351.8236.282.004.1559.799.890.276USD2008 - 2018

Xuất khẩu

5.035.423.8084.402.956.6895.738.046.907USD2008 - 2018