Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

4,384,308,06%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.8943.8373.894USD/người2008 - 2018

GDP

1.042.173.300.6261.015.423.455.7831.042.173.300.626USD2008 - 2018

GNP

1.009.863.326.096982.442.613.6851.009.863.326.096USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

229.861.430.851194.699.184.466229.861.430.851USD2008 - 2018

Xuất khẩu

218.498.866.082204.999.366.083235.095.130.018USD2008 - 2018