Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

18,0819,2127,47%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

20.32418.88331.997USD/người2008 - 2018

GDP

218.031.844.584203.085.551.429354.460.802.549USD2008 - 2018

GNP

216.698.481.302203.480.314.127343.903.324.008USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

79.342.810.49869.069.718.193127.492.981.104USD2008 - 2018

Xuất khẩu

78.773.229.21666.998.728.40182.807.605.390USD2008 - 2018