Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,463,6612,10%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

15.93914.27915.939USD/người2008 - 2018

GDP

155.703.069.816139.761.138.103157.998.423.132USD2008 - 2018

GNP

149.726.098.614134.180.642.536149.726.098.614USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

127.285.177.669112.766.439.937127.285.177.669USD2008 - 2018

Xuất khẩu

134.728.098.343123.338.351.755134.728.098.343USD2008 - 2018