Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

13,4813,5316,80%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

868766868USD/người2008 - 2018

GDP

9.658.084.6448.408.252.9959.658.084.644USD2008 - 2018

GNP

9.710.894.7738.461.905.7369.710.894.773USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

5.647.366.0354.749.737.9615.647.366.035USD2008 - 2018

Xuất khẩu

1.649.258.2541.583.962.0231.745.573.768USD2008 - 2018