Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

12,2212,1512,55%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

4.6354.5864.635USD/người2008 - 2018

GDP

3.610.435.2993.555.205.8113.610.435.299USD2008 - 2018

GNP

3.609.829.8113.576.140.4363.609.829.811USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

2.163.854.7221.911.748.8502.525.756.708USD2008 - 2018

Xuất khẩu

1.606.300.2421.606.400.0001.713.200.000USD2008 - 2018