Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

9,219,169,28%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

10.1749.73822.943USD/người2008 - 2018

GDP

13.317.453.07012.289.913.72922.389.626.329USD2008 - 2018

GNP

10.310.627.0679.752.888.46414.999.598.789USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

5.434.238.0104.939.845.76410.023.932.128USD2008 - 2018

Xuất khẩu

7.547.396.7427.066.305.03817.621.714.169USD2008 - 2018