GNP của Syria

GNP của Syria vào năm 2021 là 8.56 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Syria giảm 2.15 tỷ USD so với con số 10.71 tỷ USD trong năm 2020.

Ước tính GNP Syria năm 2022 là 6.84 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Syria và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GNP của Syria được ghi nhận vào năm 2000 là 73.23 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 21 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 8.56 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 236.14 tỷ USD vào năm 2010.

Biểu đồ GNP của Syria giai đoạn 2000 - 2021

Quan sát Biểu đồ GNP của Syria giai đoạn 2000 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2000 - 2021 chỉ số GNP:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2010 là 236.14 tỷ USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2021 là 8.56 tỷ USD

Bảng số liệu GNP của Syria qua các năm

Bảng số liệu GNP của Syria giai đoạn (2000 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGNP
20218,556,706,127
202010,707,497,858
201921,741,359,789
201820,707,253,517
201715,776,196,493
201612,132,269,971
201515,848,198,135
201420,679,230,899
201320,440,083,944
201241,500,153,344
201162,976,978,576
2010236,137,193,764
2009211,406,057,906
2008204,748,418,708
2007169,723,296,214
2006143,221,380,846
2005122,682,583,519
2004104,292,472,160
200387,374,610,245
200282,881,069,042
200179,547,438,753
200073,232,516,704

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh GNP với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Vanuatu1,213,127,6711,108,636,7881,213,127,67193,391,2921979-2022
Cộng hòa Séc276,907,607,998270,290,707,240276,907,607,99834,590,101,8391992-2022
Cameroon42,997,986,17544,263,174,44044,263,174,440778,045,7871967-2022
Venezuela476,933,862,544359,262,387,419476,933,862,5447,138,469,9611960-2014
Trung Quốc17,770,852,261,28017,696,312,719,64917,770,852,261,28047,209,186,4151960-2022
Kiribati365,701,362389,132,886389,132,88630,601,4681978-2022
Nhật Bản4,515,110,236,5135,275,289,207,2586,445,536,590,96444,096,113,1411960-2022
Quần đảo Eo Biển10,888,355,3429,205,151,79410,888,355,342295,199,6491970-2007
Nigeria459,752,025,067432,256,033,385555,021,693,443280,445,995,3862008-2022
[+]

Đơn vị: USD

GNP là gì?

Tổng sản phẩm quốc dân viết tắt là GNP (Gross Nationnal Product) là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra được tính trong một thời kỳ (thường là một năm)....

Xem thêm