GNP của Quần đảo Cayman

GNP của Quần đảo Cayman vào năm 2020 là 4.16 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Quần đảo Cayman giảm 244.38 triệu USD so với con số 4.41 tỷ USD trong năm 2019.

Ước tính GNP Quần đảo Cayman năm 2021 là 3.93 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Cayman và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GNP của Quần đảo Cayman được ghi nhận vào năm 2010 là 3.93 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 11 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 4.16 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 4.41 tỷ USD vào năm 2019.

Biểu đồ GNP của Quần đảo Cayman giai đoạn 2010 - 2020

Quan sát Biểu đồ GNP của Quần đảo Cayman giai đoạn 2010 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2010 - 2020 chỉ số GNP:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 4.41 tỷ USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2014 là 2.63 tỷ USD

Bảng số liệu GNP của Quần đảo Cayman qua các năm

Bảng số liệu GNP của Quần đảo Cayman giai đoạn (2010 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGNP
20204,161,116,200
20194,405,497,418
20183,860,699,467
20173,460,583,245
20163,103,094,129
20152,793,106,435
20142,632,477,230
20132,646,160,144
20122,905,095,125
20114,044,360,190
20103,934,273,907

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh GNP với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Angola......128,908,776,8841,943,279,0301985-2021
Cameroon......44,374,820,005778,045,9071967-2021
Nepal......36,486,385,880496,098,7751960-2021
Puerto Rico......70,765,000,0001,676,400,0001960-2020
Botswana......16,658,075,87234,206,2251960-2021
Ba Lan......644,048,136,92762,591,748,9951990-2021
Brazil......2,546,425,811,78125,823,978,0101966-2021
Yemen......41,099,139,1514,073,605,0621990-2020
Malta......16,048,778,157270,010,7151970-2021
Quần đảo Eo Biển......10,888,972,630295,199,6491970-2007
[+]

Đơn vị: USD

GNP là gì?

Tổng sản phẩm quốc dân viết tắt là GNP (Gross Nationnal Product) là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra được tính trong một thời kỳ (thường là một năm)....

Xem thêm